perjantai 25. huhtikuuta 2014

Mikkeli Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa semifinaalissa innovatiivisella hankinnalla

Yhdeksännen kerran järjestettävään Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun osallistui yhteensä 59 kilpailutyötä. Näistä semifinaaliin pääsi 12 - Mikkeli on mukana semifinaalissa innovatiivisella hankinnalla.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun tavoitteena on kehittää markkinointi- ja viestintäosaamista kunta-alalla nostamalla esille hyviä käytäntöjä eli esimerkillistä ja tuloksellista markkinointia tai viestintää. Kilpailu luo kokonaiskatsauksen kunta- ja seutumarkkinoinnin ajankohtaisiin toteutuksiin. Samalla syntyy vertailutietoa onnistuneesta tekemisestä ja sen toteuttamisen taustoista. Voittajat julkistetaan Piiri 2014 -tapahtumassa 22.5.2014.

Lue lisää Kuntaliiton tiedotteesta.

tiistai 18. maaliskuuta 2014

Ideakilpailut voivat synnyttää merkittäviä keksintöjä

Talousneuvostolle on laadittu muistio, muistion tekijöinä Bengt Holmström, Sixten Korkman, ja Matti Pohjola:

- Valtiolliset ideakilpailut voivat synnyttää merkittäviä keksintöjä. Kilpailutilanne, kiireellisyys ja selkeä tavoite innostavat yrityksiä.  Mikseivät myös kuntien toteuttamat kilpailut voisi toimia samoin.

Mikkelissä tätä professorien näkemystä on toteutettu avoimella "Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut" -kilpailulla.

ICT 2015-toimintaohjelman sihteeristö kuulee Mikkelin edustajia

ICT 2015 –toimintaohjelman sihteeristö esitti kutsun Mikkelin kaupungin edustajille tulla kertomaan kaupungin digitaalisista hankkeista. Sihteeristön puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän kanssa pidetyssä valmistelupalaverissa sovittiin että Mikkelin edustajat kertovat neljästä asiakokonaisuudesta: kaupungin toteuttamasta innovatiivisesta hankinnasta, vuorovaikutteisesta kuntasuunnittelusta, Tajua Mut-liputusjärjestelmästä sekä monikanavaisen asiakaspalvelukeskuksen kehittämisestä.

Innovatiiviset hankinnat ovat sihteeristön ja ohjelman painopiste tänä vuonna. Mikkeli on tehnyt uraauurtavaa työtä hankinnan toteuttamiseksi, ja tästä saaduista kokemuksista halutaan kuulla.

Innovatiivinen hankinta on toteutettu hankintalain mukaan, mutta sen peruskysymys on ollut ratkaisevasti erilainen kuin ICT- ja monissa muissa hankinnoissa. Mikkelin kaupunki ei ole ostanut valmiita ratkaisuja vaan on haastanut yritykset ratkomaan yhdessä kaupungin kanssa kahta haastetta sähköisissä palveluissa. Nämä haasteet ovat, minkälaisilla sähköisillä palveluratkaisuilla kaupungin tuottavuutta ja asiakashyötyä saadaan parannettua.

Sihteeristö kuulee Mikkelin kaupungin kokemuksista 29.4.2014.

maanantai 17. maaliskuuta 2014

Kaupungin ja CGI:n edustajat tapasivat

Mikkelin kaupungin ja CGI:n edustajat tapasivat 17.3.2014, ja keskustelivat Mikkelin avoimessa kilpailussa palkitun palvelumoottorikonseptin jatkokehittämisestä.

Kunnilla on iso tarve ottaa asiakkuuksia paremmin haltuun, ja luoda ymmärrystä asiakkuuksista palvelutuotannon ohjaamisen pohjaksi.

Kokonaisymmärrys kuntapalvelujen asiakkaista, heidän käyttämistään palveluista sekä annetusta palautteesta on ohutta.

Nyt kun asiakaspalvelua uudistetaan ja julkisia palveluita yhdistellään asiakaspalvelu 2014-hankkeessa, tarvitaan järjestelmiä joilla asiakkuuksista saadaan nykyistä parempaa tietoa.

perjantai 21. helmikuuta 2014

Harava-kyselypalvelua kehitetään käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukaan

Mikkelin kaupungin Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut -kilpailussa palkittiin mm. Harava-kyselypalvelu.

Harava-kyselypalvelua kehitetään suunnitellusti käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palvelun uusia ominaisuuksia listataan portaalisivulle osoitteeseen http://portal.eharava.fi/Ajankohtaista/  josta löytyy myös helmikuun päivityksen uudet toiminnot.

Mikkelissä on myös jo kokeiltu Haravan käyttöä ja demokyselyn luonti on onnistunut hienosti. Toivommekin käyttäjiltä ruusuja ja risuja, jotta palvelusta voidaan tehdä vieläkin parempi!

IMG_9973.jpg

torstai 20. helmikuuta 2014

Polkuja eteenpäin mietitty yhdessä yritysten kanssa

Mikkelin kaupungin edustajat ovat tavanneet kilpailussa palkittuja yrityksiä. Yhdessä on mietitty polkuja eteenpäin. Tekesistä on nimetty yhteyshenkilö, Katja Ahola. Häneen yritykset voivat olla yhteyksissä oman tuotekehityshankkeen tiimoilta.

Tekesin edustajat ja kaupungin kehitysjohtaja tapaavat maaliskuussa. Tuolloin käydään läpi, miten Tekes voi auttaa Mikkeliä kehittymään digiyrityksiä palvelevaksi yritysten liiketoimintaympäristöksi.

torstai 19. joulukuuta 2013

Jatko avoimessa kilpailussa palkittujen yritysten kanssa?

Palkinnot on jaettu, miten jatketaan "Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut" -kilpailussa palkittujen yritysten kanssa?

Kilpailuun osallistui yhteensä 40 yritystä, joista 11 palkittiin kolmessa eri sarjassa: suorahankintapilotit (4), tuotekehityshankkeet (5) ja hankintakumppanuudet (2).

Mikkelin kaupunki solmii 23.12.2013 alkaen sopimukset kolmen yrityksen kanssa pilottihankinnoista. Tuottavuushyötyjä ja kuntalaisten arkea helpottavia palveluita halutaan kokeilla vuoden ajan ja seurata palvelujen käyttöä ja tuomia hyötyjä. Yritykset ja Mikkelin kaupunki tulevat kertomaan piloteista sosiaalisessa mediassa ja Mikkeli Smart City 2020 -blogissa. Yhden palkitun yrityksen kanssa jatkokeskustelua hyödyntämisestä käydään tammikuussa 2014. 

Tuotekehityshankkeita sparrataan yhdessä kaupungin, yritysten ja Miktechissä aloittavan digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtajan kanssa. Tekesiin toimitetaan vielä listat palkituista yrityksistä sekä eteenpäin menevistä tuotekehityshankkeista.

Hankintakumppanuudet selvitetään alkuvuodesta 2014.

"Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut" -kilpailun ja koko innovatiivisen hankinnan prosessi kuvataan ja dokumentoidaan myös Kitkaton Suomi -toimintaohjelmaa varten. Kyseisessä ohjelmassa vuoden 2014 yhtenä painopisteenä tulee olemaan kuntapalveluiden digitalisointi.