torstai 26. syyskuuta 2013

Työpajojen sarja sai 26.9. menestyksekkään päätöksen

Reilu kolmekymmentä digitaalisen alan asiantuntijaa ja kehittäjää oli koolla Astoria-salissa pohtimassa työpajasarjan viimeisessä tilaisuudessa arkea helpottavia digitaalisia ratkaisuja. Iltapäivän aikana ideoitiin mahdollisia tuottavuutta lisääviä ja kaupunkilaisten arkea parantavia digitaalisia ratkaisuja sekä pohdittiin kilpailuideoiden arviointikriteereitä.

Seuraavat askeleet prosessissa johtavat 21.10.2013 käynnistyvään avoimeen kilpailuun, josta tiedotamme sekä täällä blogin puolella, mutta myöskin henkilökohtaisesti jokaiselle työpajasarjaan osallistuneelle.

Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille - tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, yhdessä rakentaen, digitaalista ja arkea helpottavaa avointa kaupunkia.

Etäkokouksia ja chat-mahdollisuus

Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Seija Korhonen on ennen tapaamistamme itse testannut kaupungin sivujen käytettävyyttä, niin nykyisiä kuin tulevien sivujen beta-versiota. Hän oli mm. yrittänyt täyttää verkosta löytyvää päiväkotihakemusta, muttei voinut sitä täyttää, sillä hänellä ei ollut lomakkeen täyttöön vaadittavia käyttäjätunnuksia. Linkityksissä Seija oli huomannut myös puutteita; joko linkit eivät toimineet tai tiedot olivat vanhentuneita. Näistä ei kaikkea voi laittaa suoraan pelkästään kaupungin piikkiin, vaan myös yritysten joiden materiaalia on sivuilla (mm. visitmikkeli.fi sivustolla) tulisi omalta osaltaan huolehtia, että tiedot ovat ajan tasalla.

Mikkelin kaupungin hallituksen puheenjohtaja Seija Korhosen mukaan
digitaalisten palveluiden tarkoitus on ennen kaikkea helpottaa ihmisten elämää.

”Tärkeintä on, että digitaalisuus ei ole kasvotonta.” Seija toteaa lähes ensisanoikseen ja kertoo ymmärtävänsä kaupunkilaisten turhautumisen, kun tietoja ei löydy, ne ovat hajallaan, eivätkä järjestelmät ole käyttäjäystävällisiä. Seija miettii myös kaupungin rahoja, digitaalisuuteen kun satsataan, niin pitää saada hyvä lopputulos.

Lue lisää kaupungin hallituksen puheenjohtajan mietteitä Länsi-Savon Helpompi Arki -teemasivustolta.


Teksti ja kuva: Saara Liukkonen

keskiviikko 25. syyskuuta 2013

Sovelluksista saisi monen kaupunkilaisen arkeen helpotusta

Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen on pohtinut digitaalisia asioita niin poliitikon näkövinkkelistä kuin perheenäidin silmin. Lue Sadun ajatuksista lisää täältä.


Kuva: Saara Liukkonen

maanantai 23. syyskuuta 2013

Digitaalisuus koulumaailmassa

Musiikkiluokan opettaja Kirsi Kaunismäki-Suhonen on päivittäin tekemisissä nuorten koululaisten kanssa, jotka ovat kasvaneet digiaikana ja ovat koneiden kanssa sinut huomattavasti paremmin kuin vanhempi sukupolvi. Kirsi oli saanut ennen tapaamistamme tietää, että hänen luokkansa on valittu ainoana luokkana mukaan mediataitoviikon toteutukseen. Mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus suunnittelee ohjelmaa kyseiselle viikolle. Tänä vuonna "Hyvä internet" -mediataitoviikkoa vietetään viikolla 7. Kirsin oppilaat ovat mukana ohjelman suunnittelussa. Mediakasvatusviikon tavoitteena ei ole itse nostaa esiin välineitä, vaan herättää ajatuksia kuinka koululaisista kasvaisi vastuullisia, mediatietoisia ja -taitoisia aikuisia.

Sähköinen portfolio tukemaan Wilmaa?


Kirsi Kaunismäki-Suhonen on musiikkiluokan opettajana Päämajakoululla.
Koulun ja kodin välisessä viestinnässä on jo käytössä Wilma, sähköinen reissuvihko. Sitä kautta kotiin saapuvat viestit ovat valitettavan usein ainoastaan tietoa unohtuneista sekä tekemättömistä asioista ja onnistumiset jäävät jakamatta. Kirsi muistuttaa, että koulu on paikka, jossa koululaiset viettävät viikoittain monta kymmentä tuntia aikaa, eikä tuo aika onneksi pelkästään negatiivisia asioita sisällä.

Kirsi oli viikonlopun aikana surffailut verkossa ja etsinyt erilaisia tapoja käyttää verkkoa hyödyksi opetuksessa. Hän oli törmännyt siellä erittäin toteutuskelpoiseen ideaan: sähköinen portfolio, joka seuraisi koululaista aina ensimmäisestä luokasta yhdeksännelle saakka. Portfolioon voitaisiin liittää kuvina esimerkiksi kuvaamataidon tunneilla tehdyt työt sekä äänitiedostoina musiikkitunneilla aikaansaadut sävellystyöt ja muut musiikkinäytteet. Näin vanhemmilla olisi mahdollisuus olla tiiviimmin mukana lastensa arjessa ja jokapäiväisessä tekemisessä sekä nauttia töistä niiden valmistuttua eikä vasta jouluna tai kevätjuhlan alla. Kirsin mielestä tämä olisi tätä päivää ja portfolio toimisi myös mainiona tiedonsiirtovälineenä yläasteelle siirryttäessä, jolloin opettajat vaihtuvat. Portfoliossa olisi varmaan mahdollista myös jakaa koetulokset ja paljon muutakin informaatiota. Portfolion sisältö olisi hyvä suunnitella yhdessä kodin ja koulun kanssa.

Sähköinen portfolio ei lisäisi välttämättä opettajien työtä, sillä portfolion täyttäminen voisi olla osa oppimisprosessia koululaisten itse täyttäessä omat portfolionsa. Monesti koululaiset itse asiassa voisivat toimia opettajina niin opettajille kuin vanhemmille portfolion täytössä ja näin saada lisää onnistumisen tunteita.

Koulunkäynti tulevaisuudessa?


Kirsi oli viikonlopun aikana törmännyt myös sivuille, jossa esiteltiin Hollannissa toimivia Steve Job's -kouluja, jotka ovat avoinna 24/7. Koululaiset ja vanhemmat valitsevat itse kurssit mihin koululaiset osallistuvat. Koulussa ei ole lukujärjestyksiä, eikä kirjoja, kaikki tieto on iPadin kautta saatavissa ja haettavissa. Kuulostaa melko hurjalle, eikä Kirsi näe, että ihan heti siihen oltaisiin Suomessa menossa.

Verkostoitumista verkon kautta


Verkkoa pitäisi enemmän hyödyntää verkostoitumiseen. Koululuokilla voisi olla kummiluokkia eri puolilta Suomea ja miksei ulkomailtakin. Voitaisiin seurata mitä muualla on tehty, jakaa kokemuksia ja oppeja puolin sekä toisin. Tätä kautta olisi mahdollista oppia hyväksi havaittuja, uusia käytäntöjä ja laajentaa näkemyksiä.

Teksti ja kuva: Saara Liukkonen

torstai 19. syyskuuta 2013

Seuraako idea ratkaisua vai ratkaisu ideaa?

Arkea helpottavien digitaalisten ratkaisujen -työpajassa Mikkelissä pyöriteltiin jälleen 19.9. joukolla kysymyksiä kaupungin palveuiden digitalisoimiseksi.


Työpajassa käytiin jälleen mielenkiintoista keskustelua ideakilpailun toteutuksesta sekä myöskin laajemmassa kontekstissa kaupungin palvelurakenteen kokonaisarkkitehtuurista. Yhtä mieltä oltiin jälleen kerran siitä, että ensin on muodostettava kokonaisuutta palveleva suunnitelma ja tavoitteet palvelujen digtalisoimiseksi. Vasta sen jälkeen on pohdittava sitä, miten ongelmat ja tarpeet ratkaistaan. Palvelujen digitalisointiprosessissa ei siis pidä mennä järjestelmät eli ratkaisut edellä, vaan aidosti lähdetään liikkeelle siitä, miten rakennetaan aidosti arkea helpottava kaupunki, joka samalla myös lisää kaupungin tuottavuutta.


Esille keskustelussa nousi esille myös tärkeä näkökulma siitä, mitä palveluita kannattaa digitalisoida ja tuottaako palveluiden digitalisoiminen automaattisesti tuottavuushyötyä tai lisäarvoa kuntalaisille. Palveluiden digitalisointi ei siis saa olla itseisarvo, vaan kaikki ratkaisut on kyettävä kytkemään todelliseen tekemiseen hyöty- ja tuottavuusnäkökulman kautta.

Kolme jo järjestettyä työpajaa ovat tuottaneet runsaasti hyvää ideointia ja keskustelua sekä palvelujen digitalisoimisesta, mutta myöskin lokakuussa käynnistyvän ideakilpailun toteuttamiseksi.

Ideakilpailun arviointikriteereitä pohdittaessa esiin nousi seuraavanlaisia ajatuksia:Nyt on kaupunkilaisilla mahdollisuus todella vaikuttaa!


Asukkaat sen tietävät parhaiten - miten kaupungin palveluita voitaisiin parantaa?


Tarkoituksena on rohkeasti ja avoimin mielin lähteä kehittämään kaupungin palveluja siihen suuntaan, että asukkailla olisi mahdollisuus halutessaan käyttää niitä sähköisin välinein. Haluamme tietää, missä kaupunkilaiset ovat havainneet puutteita ja vaikeuksia.

Yhteistyössä Länsi-Savon kanssa avattu mielipidenurkka kannustaa kaupunkilaisia rakentamaan yhdessä kaupungin kanssa helpompaa arkea Mikkelissä.

Nyt on kaikilla siis lupa motkottaa. Tee se TÄÄLLÄ.

Epäkohtiin on tarkoitus löytää myös ratkaisut, eikä pelkästään nostaa niitä esiin. Ratkaisuehdotuksia ongelmiin etsitään 21.10. käynnistyvässä avoimessa kilpailussa, johon voivat osallistua niin kuntalaiset kuin palveluita tuottavat yrityksetkin.

Nyt on siis mahdollisuus vaikuttaa oman arjen sujuvuuteen ja kaupungin palveluiden kehittämiseen käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Mikä siis voisi olla paremmin ja miten se olisi mielestäsi parhaiten ratkaistavissa? Käy jättämässä mielipiteesi alla olevan linkin kautta:
http://www.lansi-savo.fi/teemat/helpompi-arki/lupa-motkottaa.

Digitaalinen pankki on jo täysin totta

Yli 90 prosenttia pankkipalveluista hoidetaan verkossa 


Palvelujen digitalisoimisesta aiheutuvat hyödyt ovat kiistattomat -  sekä asiakkaalle että pankille. Asiakas voi asioida pankissa silloin kun hänelle sopii ja missä tahansa. Pankkipalveluissa ollaan myöskin pitkällä, mitä tulee käyttäjäystävällisyyteen. Tuote- ja palvelukehitys tapahtuu asiakaslähtöisesti ja se seuraa tarkasti asiakkaiden käyttäytymisen muutoksia.

Osuuspankin Tero Pulkkinen esitteli
Mikkelin työpajassa digitaalisten
palveluiden kiistattomia hyötyjä.
Osuuspankin mobiilisovelluksia on esimerkiksi tähän mennessä ladattu jo 317 00 kappaletta. Vastaavasti Osuuspankin verkkosivuilla tapahtuu päivittäin jopa 450 000 asiakaskontaktia. Nämä luvut kertovat ehdottomasti siitä, että palveluiden käyttötavat ovat muuttuneet. Ja näihin kulutustottumuksiin me pyrimme vastaamaan jatkuvasti kehittämällä paveluitamme asiakkaitamme paremmin palveleviksi, toteaa Suur-Savon Osuuspankin aluejohtaja Tero Pulkkinen

Pankki vastaavasti pystyy kohdentamaan resurssejaan tehokkaammin esimerkiksi asiantuntijapalveluihin, huomauttaa Pulkkinen.

Digitaalinen pankki on siis täysin totta - miksei voisi siis olla kokonainen kaupunkikin?perjantai 13. syyskuuta 2013

Tule rakentamaan kaupungin innovatiivista hankintakulttuuria

Mikkelissä 19.9. klo 12-15 on työpaja, jossa yritykset ja muut toimijat voivat olla vaikuttamassa siihen, miten ja millaisia palveluja kaupunki tulevaisuudessa hankkii. Fokuksessa ovat kaupungin tuotttavuutta lisäävät ja asukkaiden arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut.

Tämän kumppanuuden rakentamiseen kannattaa uhrata kolme tuntia. Se on ehkä kannattavin investointisi ikinä.


Ilmoittaudu tästä, kysy lisätietoja Lauralta laura.leskinen@tamora.fi, puh. 045 631 6617 tarvittaessa. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut -avoin kilpailu käynnistyy 21.10.2013.

Kuvassa Timo valmistautumassa
digitaaliseen Pilates-lähetykseen


Ihastjärven arkea helpottaa Kyyhkylän tuottamat korkealaatuiset palvelut.
  

maanantai 9. syyskuuta 2013

Smart City -työpajassa ideointia ja kumppanuuksien rakentamista

Mikkeli Smart City -työpajasarjan toinen tilaisuus toteutettiin 5.9. Helsingissä ja paikalle oli saapunut runsas joukko digitaalisen palvelun tuottajia, asiantuntijoita ja kaupungin sekä ministeriön edustajia. Tunnelma oli energinen ja salissa vallitsi selkeä yksimielisyys siitä, että digitaalinen kaupunki on niin tätä päivää ja sen rakentamiseen lähdetään Mikkelissä nyt ensimmäisinä Suomessa - yhdessä palveluntuottajien ja kaupungin kanssa.

Työpajassa käytiin hyvinkin jalostavaa keskustelua kaupunkien ja yritysten strategisten kumppanuuksien rakentamisesta kun tavoitteena on uudistaa kaupunkien hankintakulttuuria täysin uudenlaiseksi. Sekä rakentaa Suomen ensimmäistä digitaalista kaupunkia yhdessä - kumppaneina. Paikalla olleet digialan johtavat yritykset antoivat kaupungin edustajille myöskin arvokasta palautetta siitä, minkälainen avoimen kilpailun tulisi olla, jotta se houkuttelisi yrityksiä osallistumaan. Yrittäjät olivat yksimielisiä siitä, että kilpailulle on tilausta ja että mukaan kisaamaan lähdetään varmasti.

Palveluiden digitalisointi avuksi kuntien tuottavuusvajeen nujertamiseksi


Kuntien tuottavuus on jatkuvasti laskenut ja päällä on jatkuva tuottavuusvaje, toteaa Lupaus 2016 -ohjelman johtaja Juha Ropponen. Kun kyseessä on näinkin suuri palveluiden tuottaja kuin julkinen sektori, niin miten käy maamme kilpailukyvyn jos tuottavuus on jatkuvasti laskussa? Jotain on siis tehtävä ja asioita olisi osattava katsoa aivan uudella tavalla ja unohtaa vanhat toimintamallit, haastaa Ropponen.

Kuntalaisia olisi pystyttävä osallistamaan palvelujen tuottamiseen, jolloin resursseja pystyttäisiin suuntaamaan tehokkaammin niille osa-alueille, jossa työtä tekeviä käsipareja todella tarvitaisiin. Hyvänä esimerkkinä palvelurakenteen tehottomuudesta voisi toimia vanhusten kotihoito, jossa hoitajilla 40 prosenttia työajasta suuntautuu itse vanhusten hoitotyöhön kotikäynneillä ja loput 60 prosenttia työajasta kuuluu esimerkiksi työmatka-ajoihin ja hallinnollisten työtehtävien suorittamiseen, toteaa Ropponen. Palveluprosesseja digitalisoimalla lisättäisiin paitsi työn tehokkuutta ja tuottavuutta, myös kuntalaisten, tässä tapauksessa vanhusten kokeman palvelun laatua.

Asenteet ja kokonaisarkkitehtuurin varmistaminen suurimmat haasteetEdellisessä työpajassa tunnistetut haasteet todettiin myös tämän työpajan osallistujien keskuudessa todellisiksi. Suuren haasteen asettaa erityisesti kuntien sähköisten palveluiden kokonaisarkitehtuurin toimivuuden varmmistaminen. Päälleliimatut ja lukemattomat yksittäiset tietojärjestelmät, joiden integraatioaste on heikko, ei pidemmällä tähtäimellä hyödytä ketään saatika nosta palveluiden tuottavuutta.

Oleellinen työpajassa esitetty kysmys on myös toimijaverkoston hallinnointi; Miten yhteinen, toiminnan ja tehtävien suorittamisen laatutaso eri toimijoiden kesken varmistetaan, kun tällä hetkellä julkisella sektorilla toimijakenttä palveluiden tuottamisessa voi olla hyvinkin laaja? Lisäksi keskustelussa nousi esille seuraavat tunnistetut haasteet:

  • Loppukäyttäjälähtöisyys: miten varmistetaan kuntalaisten mukaanotto suunnitteluvaiheessa ja sitä kautta sitoutuminen myöhemmin digitaalisten palveluiden käyttöönotossa?
  • Palveluiden käyttöönoton haaste
  • Tavoitetasetanta: mistä se säästö palvelujen uudelleen muotoilussa ja digitalisoinnissa voisi tulla? Kuntien olisi pyrittävä tarpeiden ja tavoitteiden entistä selkeämpään kiteyttämiseen ja kirkastamiseen eli mistä säästö otetaan ja millä keinoilla se saavutetaan? 
  • Liikkeelle olisi pyrittävä lähtemään puhtaalta pöydältä, jolloin kaikki vanhat rajapinnat ja järjestelmät olisi kyettävä jättää historiaan.
  • Asennemuutos: kyseessä ei enää ole hightech vaan enemminkin lowtech, joka on jo pitkään ollut osa ympäröivää todellisuutta. On siis selvää, että ongelma on asenteissa.
  • Kunta- ja sote-uudistuksen junnaaminen paikoillaan: mitä uudistuksia uskalletaan tehdä kun tulevaisuudesta ei ole tietoa? 


Seuraavat työpajat järjestetään 19.9. Mikkelissä ja 26.9. Helsingissä. Ilmoittaudu työpajoihin tästä ja ole mukana rakentamassa arkea helpottavia digitaalisia kaupunkeja.

sunnuntai 8. syyskuuta 2013

Digiä kaiken ikää?

Pirkko Karjalainen toimii Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajana.
Hän  nosti Helsingissä 5.9. järjestetyssä työpajassa esiin vanhukset
digitaalisen kaupungin palveluiden käyttäjänä ja piti erityisen tärkeänä,
että älykästä kaupunkia rakennettaessa huomioidaan myös vanhukset.
Sähköinen asiointi on tätä päivää. Se helpottaa arkea, parantaa virastojen ja pankkien asioinnin saavutettavuutta. Sähköinen asiointi tuo jokamiehen ja -naisen ulottuville paljon sellaista, mitä ei muutama vuosi sitten osattu edes kuvitella. Sähköinen asiointi tuo palveluita järjestävälle julkiselle hallinnolle säästöjä ja tehokkuutta SADE-ohjelman (sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) tavoitteiden mukaan. Tässä lyhyesti yleisesti hyviksi arvioidut asiat.

Samalla kuitenkin sähköinen asiointi, digitaaliset palvelut, ylipäätään tietoteknologian ja erilaisten laitteiden tulo osaksi arkea aiheuttaa myös epätietoisuutta ja jopa pelkoa ihmisille. Periaatteessahan lähtökohtana on, että jokaisella kansalaisella on oma tietokone ja hän osaa sen avulla käyttää sähköisiä palveluita. Mutta käytännössä osa meistä on tämän mahdollisuuden ulkopuolella joko osaamattomuuden, haluttomuuden tai jopa taloudellisen syiden vuoksi. Nämä ovat vielä haasteita – jopa suorastaan ongelmia.Digitaaliset palvelut - mahdollisuus ja haaste


Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteisessä KÄKÄTE eli käyttäjälle kätevä teknologia -projektissa selvitettiin pari vuotta sitten 75-89-vuotiaiden teknologian käyttöä ja asenteita. On tärkeätä paneutua myös näihin iäkkäimpiin ikäihmisiin erityisesti sen vuoksi, että kotona-asumisen mahdollisuuksia voidaan varsin merkittävästi helpottaa teknologialla. Jotta se olisi mahdollista, on luonnollisesti jollakin konstilla saatava juuri heille käypäistä teknologiaa – niin sähköiseen asiointiin kuin vaikkapa sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kodin turvallisuuteen. Ja myös saatava tämä kaikki hyvä helppokäyttöiseksi ja kohtuuhintaiseksi.

Tuon selvityksen mukaan internetiä käytti noin 25 % 75-79-vuotiaista, 15 % 80-84-vuotiaista ja 6 % 85-89-vuotiaista. Luvut ovat ehkä tästä kohentuneet, mutta tuskin kovin paljoa. Se, mikä on jo suurten ikäluokkien 1940-luvun loppupuolella syntyneille ikääntyville arkipäivää, ei olekaan yhtä selvää 1930-luvulla syntyneille. Jos iäkäs henkilö ei syystä tai toisesta pysty käyttämään tietokonetta tai sähköisiä palveluita, hän tarvitsee siinä apua ja myös selkeää tietoa erilaisista mahdollisuuksista. Mutta: saako apua ja tietoa ajallaan?

KÄKÄTEttä vapaasti lainaten: ”Tiedonpuute ja epävarmuus näkyivät kuitenkin etenkin teknologian hyödyllisyyttä kysyttäessä. Siitä ei voi olla kiinnostunut, jos siitä ei tiedä riittävästi. Esimerkiksi turvateknologia voisi kiinnostaa ikäihmisiä enemmän, jos sen toiminnasta ja hyödyistä tiedettäisiin laajemmin. Tieto lisäisi todennäköisesti myös valmiutta maksaa arkea helpottavasta teknologiasta. Ikäihmisille suunnatun teknologian on oltava riittävän helppokäyttöistä ja varmasti toimivaa, muuten se ei tuo turvaa ja helpotusta arkeen. Suomessa on paljon ikäihmisiä, jotka eivät saa tarvitsemaansa apua esimerkiksi kotitöissä ja asioinnissa. Sovelluksia ja laitteita tulisikin suunnitella nykyistä enemmän sellaisille kotona-asuville ikäihmisille, joilla ei ole läheisiä ja jotka eivät voi saada läheisiltään apua esim. sähköisessä asioinnissa. Uusille menetelmille olisi siis kysyntää.”


Digitaalisuus tuo vanhusten ulottuville aivan uudenlaisen maailman


Missä kaikessa sähköinen asiointi ja erilaiset sähköiset palvelut voivat olla eri-ikäisille ikääntyville ja heidän läheisilleen sekä julkisten ja yksityisten palveluiden järjestäjille ja tuottajille hyödyksi ? Eikä pelkästään taloudelliseksi hyödyksi, vaan myös arjen helpotukseksi ja iloksikin. Mahdollisuuksia on todella paljon.

Kun ajatellaan kuntaa palveluiden järjestäjänä ja tuottajana, on keskitetty ja hyvin toimiva nettineuvontapalvelu/palveluopas tms. erinomaisen hyödyllistä ja taloudellista sekä kunnalle että kuntalaisille. Sitä tulee täydentää ihan henkilökohtaisesti annettavalla neuvonnalla, mutta suuri osa tiedosta voidaan välittää netissä. Ehkä tämä tuntuu kovin triviaalilta kommentilta, mutta yhä edelleen kunnolliset keskitetyt palveluoppaat näyttävät olevan vähissä. Kun netti on avoinna ympäri vuorokauden, on saavutettavuuskin hyvä. Kannattaa hyödyntää tässä myös kirjastoja, erilaisia oppilaitoksia, palvelutalojen yms. tietotupia ja –nurkkia. Niissä tiedonlähteelle pääsee sellainenkin, jolla ei ole omaa konetta. Avuksi voi ko. paikkoihin hyvällä menestyksellä värvätä myös innokkaita vapaaehtoisia ohjaajia – niin iäkkäämpää kuin nuorempaa väkeä.

Ikäihmisten oman hyvinvoinnin ja yleensä osallistumisen kannalta sähköiset välineet ovat jo nyt avanneet oikeastaan uuden maailman. Yksinäinen voi keskustella kaverin kanssa vaikka maailman ääriin chattaillen ja skypettäen. Tähän kannattaa innostaa – yksinäisiä ikäihmisiä on paljon. Vanhustyön keskusliitto kantaa yhdessä monien kumppanien kanssa kortensa tähän kekoon 8.10. tänä syksynä, jolloin on ensimmäinen suomalainen SeniorSurf-päivä, jonka tavoitteena on tehdä tietotekniikkaa ja sen huvi- sekä hyötykäyttöä tutummaksi, surfata sähköisillä aalloilla.


Tasa-arvoinen digitaalinen kaupunki


Koko vanhustyön kentällä puhutaan paljon ihmisten osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta. Mielestäni tässä on kyse tietynlaisista perusoikeuksista, joiden tulee ulottua kaikkiin. Ei voida puhua ainakaan tasa-arvoisesta osallisuudesta, jos sähköinen asiointi jo lähtökohtaisesti olisi mahdollista vain osalle ihmisiä. Se tulee toteuttaa tavalla, joka on ainakin useimmille omaehtoisesti mahdollista.

Valtakunnallisessa SADE-ohjelmassa uuden verkkovaikuttamisen työkalut ovat kehitteillä. Onko riittävästi otettu huomioon ne kansalaiset, joille www.otakantaa.fi ”Avoimen valmistelun moderoitu verkkoalusta monipuolisilla työkaluilla” tuntuu hiukan vieraalta?

Itsemääräämisoikeus vanhan ihmisen kohdalla tarkoittaa usein sitä, että hän voi elää tutussa kodissaan tai muuttaa turvalliseksi kokemaansa uuteen kotiin. Silloin esimerkiksi erilaiset interaktiiviset huolenpitoTV:t, turvalattiat, turvarannekkeet, ruoka-automaatit ym. voivat olla erinomainen apu itsenäisyydentunteen säilymiselle. Parhaimmillaan tätä edesauttaa myös turvallinen sähköinen asiointi sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan, veroviranomaisen tai muiden viranomaisten kanssa. Jos ja kun kaikki hyvä pystytään toteuttamaan selkeällä ja kohtuullisin ponnistuksin ja kustannuksin toteutettavalla tavalla, tuloksena on sekä tyytyväisempi ja omasta osaamisestaan vakuuttunut ikäihminen että kohtuullisemmin kustannuksin ja sujuvasti toteutettu julkinen palvelu. Tässä kuitenkin on kaikkein kriittisin piste: on pidettävä huoli siitä, että ei suurimmalle osalle soveltuvien sähköisten palveluiden kautta ”lyödä ulos” kaikkein heiveröisimpiä vanhuksia.

Pirkko Karjalainen