tiistai 18. maaliskuuta 2014

Ideakilpailut voivat synnyttää merkittäviä keksintöjä

Talousneuvostolle on laadittu muistio, muistion tekijöinä Bengt Holmström, Sixten Korkman, ja Matti Pohjola:

- Valtiolliset ideakilpailut voivat synnyttää merkittäviä keksintöjä. Kilpailutilanne, kiireellisyys ja selkeä tavoite innostavat yrityksiä.  Mikseivät myös kuntien toteuttamat kilpailut voisi toimia samoin.

Mikkelissä tätä professorien näkemystä on toteutettu avoimella "Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut" -kilpailulla.

ICT 2015-toimintaohjelman sihteeristö kuulee Mikkelin edustajia

ICT 2015 –toimintaohjelman sihteeristö esitti kutsun Mikkelin kaupungin edustajille tulla kertomaan kaupungin digitaalisista hankkeista. Sihteeristön puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän kanssa pidetyssä valmistelupalaverissa sovittiin että Mikkelin edustajat kertovat neljästä asiakokonaisuudesta: kaupungin toteuttamasta innovatiivisesta hankinnasta, vuorovaikutteisesta kuntasuunnittelusta, Tajua Mut-liputusjärjestelmästä sekä monikanavaisen asiakaspalvelukeskuksen kehittämisestä.

Innovatiiviset hankinnat ovat sihteeristön ja ohjelman painopiste tänä vuonna. Mikkeli on tehnyt uraauurtavaa työtä hankinnan toteuttamiseksi, ja tästä saaduista kokemuksista halutaan kuulla.

Innovatiivinen hankinta on toteutettu hankintalain mukaan, mutta sen peruskysymys on ollut ratkaisevasti erilainen kuin ICT- ja monissa muissa hankinnoissa. Mikkelin kaupunki ei ole ostanut valmiita ratkaisuja vaan on haastanut yritykset ratkomaan yhdessä kaupungin kanssa kahta haastetta sähköisissä palveluissa. Nämä haasteet ovat, minkälaisilla sähköisillä palveluratkaisuilla kaupungin tuottavuutta ja asiakashyötyä saadaan parannettua.

Sihteeristö kuulee Mikkelin kaupungin kokemuksista 29.4.2014.

maanantai 17. maaliskuuta 2014

Kaupungin ja CGI:n edustajat tapasivat

Mikkelin kaupungin ja CGI:n edustajat tapasivat 17.3.2014, ja keskustelivat Mikkelin avoimessa kilpailussa palkitun palvelumoottorikonseptin jatkokehittämisestä.

Kunnilla on iso tarve ottaa asiakkuuksia paremmin haltuun, ja luoda ymmärrystä asiakkuuksista palvelutuotannon ohjaamisen pohjaksi.

Kokonaisymmärrys kuntapalvelujen asiakkaista, heidän käyttämistään palveluista sekä annetusta palautteesta on ohutta.

Nyt kun asiakaspalvelua uudistetaan ja julkisia palveluita yhdistellään asiakaspalvelu 2014-hankkeessa, tarvitaan järjestelmiä joilla asiakkuuksista saadaan nykyistä parempaa tietoa.