torstai 19. joulukuuta 2013

Digitalisoituminen muuttaa maailmaa

Mutta se vaatii innovatiivisuutta ja suomalaista osaamista. Ja ennen kaikkea asennemuutosta, korostaa Sanoma Lehtimedian kehityspäällikkö Antti Rinkinen. Suomi on tippumasta kelkasta, koska meiltä puuttuu tietyntyyppinen innovatiivisuus. Innovatiivisuus, jossa uskalletaan yrittää tosissaan. Meillä oli Nokia, mutta tuudittauduimme hyvyyteen ja jäimme jalkoihin. Suomessa peliteollisuudesta löytyy nykyään oikeanlaista innovatiivisuutta, mutta se on niin marginaalibusinesta, että sillä ei kansantaloudellisesti ole merkitystä, toteaa Rinkinen.

Antti Rinkinen digitaalisten palvelujen äärellä Lappeenrannan Kanavansuunnalla.
Suomen rakentuminen digitaaliseksi avoimeksi yhteiskunnaksi vaatii kollektiivista tajuntaa, suomalaisen mielen asettumista sen suuntaan. Sitä digitalisoituminen ja julkisen sektorin tuottavuuden parantuminen vaatii. Julkista sektoria vaivaa tässä muutoksessa rakenteiden jäykkyys. On kyettävä käyttäjälähtöiseen ajatteluun ja asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen, kun puhutaan palveluiden  digitalisoinnista. Suomessa vieläkin liikaa ajatellaan palvelurakenteiden kehittämistä hallinnollisten tarpeiden näkökulmasta, Rinkinen sanoo.

On myös muistettava, että digitalisoituminen on globaalia. Hyvät käytänteet pitäisi osata hyödyntää sieltä, missä niitä on. Vaikka ne sitten löytyisivät toiselta puolelta maapalloa. Rinkinen toteaa, että tässäkin läpinäkyvyys ja avoimuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

1 kommentti: